Kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunun uygulama süreçleri ve “Rant Lobilerinin” söz konusu kanuna dair değişiklik istekleri, emeğiyle geçinen ve yalnızca yaşadığı konuta sahip olan bizlerin aleyhine işletiliyor. 

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun, yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren amacı dışında uygulanıyor. Nitekim bilimsel çalışmalarda deprem riskinin düşük olduğu kanıtlanan mahallelerimizin, “riskli alan” ilan edilmelerini başka türlü açıklayamıyoruz.  

Bugüne kadar gerçekleşen uygulama süreçleri ve yaratılan mağduriyetler dikkate alınarak gerekli denetimlerin ve düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz!

1- Riskli Alan İlanı: iconathon_earthquake_flat-rounded-square-white-on-gray_512x512

– Bilimsel ve teknik analizlere dayanmalıdır 

– Deprem riski haritalarında güvenli görünen alanlar yasa kapsamına alınmamalıdır
– Gerekli teknik gerekçelere sahip olmadan yapılan teklifler yetkili kurumlar tarafından geri çevrilmelidir
– Bu usullere uymadan teklif sunanlar hakkında idari soruşturma başlatılmalıdır. 

topluluk2- Yaşayanlar Kararların Neresinde?

– 6306 sayılı kanunun uygulama alanlarında yaşayanların isteklerine kulak verecek demokratik mekanizmalar kurulmalıdır. 
– “Riskli Alan” ve “Rezerv Alan” ilan edilecek alanlarda tüm süreç, yerleşimcilerle paylaşılmalıdır. Tüm aşamalar aleni olmalıdır. 

3- Kamu Kararların Neresinde?true-government-icon

– “Riskli Alan” ilan edilen yerlerde uygulama projelerinde kamu idareleri tarafsız kalmalıdır. 
– Uygulama projeleri yasal belgelerle, gerekli teminatlarla sürdürülmelidir. 
– Kamu idareleri tüm sürecin açık ve adil sürdürülmesinin tarafsız teminatı olmalıdır. 

Kanunun belirlediği 3/2 çoğunluk esasından vazgeçilmemelidir. 
– Riskli alanda kalan ancak riskli olmayan yapıların korunması desteklenmelidir.