Haberler

15 Temmuz Darbe Kalkışması ve sonrası sürece dair Mahalleler Birliği’nin açıklaması

HALKI, HAKLARINI VE HAKLI VAROLUŞUNU YOK SAYAN HER TUTUMUN KARŞISINDAYIZ!
DARBELERE DE, 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNE DE!

Ülkemizde yaşanan ve yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce yurttaşımızın yaralanmasına yol açan darbe girişiminin karşısında olduğumuzu, karşı çıkmanın bir hak ve görev olduğuna dair ortak kanaatimizi kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur.

Öncelikle, hayatını kaybeden tüm yurttaş ve komşularımıza rahmet; yakınlarına sabır ve yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Bizler, her ne kadar darbe girişimine muhatap olan seçilmiş kişi ve kurumlara sesimizi, taleplerimizi ulaştırmaktavekarşılık buldurmakta zorluklar çeken mahalleler olsak da!.. Yaşadığımız mahallelerimizde, yerleşimlerimizde toplumun iradesini yok sayan; gayri-hukuki ve anti-demokratik her tür tutum ve uygulamalara neden karşı durduysak, darbeye de darbecilere de aynı nedenlerle karşıyız. Dolayısıyla, bu tutumumuzda da sonuna kadar tutarlıyız.

Hepimizi yakından ilgilendiren bu darbe girişimi karşısında tutumumuzu kamuoyuyla paylaşırken, kaygı ve endişelerimizi de ifade etmenin zaruret arz ettiğini düşünmekteyiz. Çünkü, bizler çokluk içinde çoğulcu olarak, ayrımcılık yapmadan, birbirinin temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan, bir arada yaşama kültürüne inanan, kendi birliğini ve hak arayışını da böyle sürdürenleriz. Ve inanıyoruz ki; tutarlı adalet isteği, ancak her tür temel hakla hısım, adaletsizliklerle hasım olmaktan geçmektedir.

Bu nedenle;
1- Darbe karşısındaki, demokratik tutum ve direnci sahipleniyor, haklı buluyoruz. Bu direncin ve toplumsal karşı duruşun kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyenlere ‘baskı ve şiddete, ayrımcılık yaratmaya’ dönüşmemesini,

2- Darbe karşısındaki tutumda demokrat, ‘ranta dayalı kentsel dönüşüm uygulamalarında’ dayatmacı olunmamasını,

3- Darbe karşısında, evrensel hukuka dayalı meşru hakları/mızı/n sonuna kadar savunucusu olduğumuz kadar, haklarımız söz konusu olunca ve iddia ettiğimizde hiçe sayılmamamızı,

4– Darbe girişimi sonrasında alınan OHAL kararının haklarımız ve özgürlüklerimiz bakımından kabusa dönüştürülmemesini, kentsel dönüşüm dayatmalarının kolaylaştırıcısı haline getirilmemesini,

5– Askıya alınması kararı verilen AİHS ile garanti altına alınan hak ve özgürlüklerin teminatının kamuoyuyla açıklıkla paylaşılmasını,

6– Darbe girişiminde bulunanlar arasında gösterilen, sadece aldığı emir gereği yer alan ‘zorunlu askerlik görevini’ yapan er ve erbaşlardan; yurttaşlarımıza karşı öldürme ve yaralama fiillerini işlemeyenler ile darbe kalkışmasının organizasyon yapısında özel vazifelendirilmiş olmayanlar hakkında dava açılmamasını, serbest bırakılmalarını,

7- Darbe girişiminde bulunanlara dönük ‘gözaltı, görevden alma’ gibi uygulamaların cadı avına dönüştürülmeden, suçu ve kabahati olmayan insanların hayatlarını karartacak ölçüsüzlüğe varmamasına özen gösterilmesini,

temenni ediyoruz.

Ve diyoruz ki; ülkemizin acilen ihtiyacı olan her toplumsal meselenin diyalogla ve sulh içinde, birbirine kulak vererek, birbirini yok saymadan ve anlamaya çalışarak demokratik kültürle çözüm yollarının üretilmesine, darbe karşısında gösterilen toplumsal mutabakatın vesile olmasını diliyoruz.

Haklarımıza da, onurumuza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kimden ve nerden gelirse gelsin; vesayetçi ve dayatmacı her tutumun karşısında olacağız.

MAHALLELER BİRLİĞİ

İstanbul- Sarıyer; Emirgan / Rumelihisarüstü/ Pınar/ Kazımkarabekirpaşa/ Derbent ( Çamlıtepe)/ Reşitpaşa / Çayırbaşı/ Kocataş / PTT Evleri / Ferahevler Mahalleleri dernek ve kooperatifleri
İstanbul- Pendik; Batı / Kavakpınar / Ertuğrulgazi / Sülüntepe Mahalleleri Dernekleri
İstanbul- Beykoz; Çiğdem Mahallesi derneği
İstanbul- Beyoğlu; İstiklal (Hacıhüsrev), Okmeydanı (Keçecipiri-–Piripaşa-– Kulaksız-–Fetihtepe-–Kaptanpaşa- Piyalepaşa) Mahalleleri Dernekleri
İstanbul- Kadıköy; Fikirtepe Derneği
İstanbul- Küçükçekmece; Yarımburgaz Mahalle Derneği ve Cumhuriyet Mahallesi Azmi Bloklar
İstanbul- Bağcılar; Albayrak Sitesi ve Tıpkent Blokları
İstanbul- Gaziosmanpaşa; Karayolları-– Mevlana- Sarıgöl Mahalle Dernekleri
İstanbul- Şişli ; Mahmutşevketpaşa Mahalle Derneği
İstanbul -Sultangazi; Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği
Kocaeli- Çayıorova ; İnönü ve Emek Mahalleleri Dernekleri
İzmir- Karabağlar : Uzundere, Limontepe, Cennetçeşme Mahalleleri Dernekleri
İzmir- Kemalpaşa; Soğukpınar ve Atatürk Mahalleleri Dernekleri

mahallelerbirligi.org / mahallelerbirligi@gmail.com
facebook.com/mahallelerbirligi
twitter.com/mahalleler1ligi

Mahalleler Birliği Ankara değerlendirmesi

Mahalleler Birliği çatısı altında birlikte mücadele eden İstanbul, İzmir ve Kocaeli’den 49 mahallenin temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan siyasi partilere 6306 sayılı Afet Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerine görüş ve öneri sundukları görüşmeleri tamamladı. 

mb_heyet

49 mahalleyi temsilen 63 kişilik heyet 12 Haziran 2016 tarihinde Mecidiyeköy Meydanı’ndan binlerce yurttaşın katılımıyla Ankara’ya yolcu edildi.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Mahalleler Birliği Ankara heyetinin, TBMM’de bulunan 4 siyasi partinin yetkilileri ile yapmış olduğu görüşmelere dair değerlendirmesi ve çözüm önerileri şu şekilde:

Bütün görüşmelerimizin amacı, 6306 sayılı kanunun uygulama süreçlerine dair sıkıntılarımızın ve 14 Nisan 2016 tarihinde TBMM de kabul edilen 6704 sayılı Kanun içinde yer alan 6306 sayılı Kanun hükümlerinde değişiklik içeren hükümler ve yaşadığımız uygulama tecrübelerinden hareketle ortaya çıkacağını düşündüğümüz sonuçların hayatlarımızı dar etmemesi için görüşlerimizin paylaşılmasıydı.

Tarih sırasına göre görüşme gerçekleştirdiğimiz parti temsilcileri ve resmi kurumlar: 

13 Haziran 2016 (Pazartesi) günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adına Grup Başkanvekili Mustafa ELİTAŞ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin ALTAN, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay VURAL, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili  İdris BALUKEN ile birer görüşme gerçekleştirildi.

14 Haziran 2016 (Salı) günü ise CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ve MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ ile görüşüldü. Ayrıca aynı gün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu milletvekili Seyit TORUN ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Görüşmelerimizde öncelikle, uzun zamandır, yaşadığımız mahallelerin / yerleşimlerimizin ve evlerimizin rant amaçlı dönüşüm baskısı altında tutulduğunu; bu baskının değişik biçimlerde hayatımıza taşındığını aktardık:

 • Hiç bir bilimsel ve teknik analize dayanmadan riskli alan ve riskli yapı kararları alarak, dava açarak haklarını arayan yurttaşları itibarsızlaştırmak için kamu idaresinin gücü ve olanaklarını kullanarak, Mahkeme kararlarını hiçe sayan tutumlar takınarak,
 • Hangi amaca hizmet edeceği belli olmayan, amaçları tanımsız rezerv alan kararları alarak,
 • Yaşayanlara, karşılığı olmayan ve abartılı rant hesaplarının / satış rakamlarının hayalini kurdurtmak suretiyle ve komşuyu komşuya düşürerek,
 • Yıllardır siyasetçilerin ve kamu idarelerinin ‘tapu vaatleriyle’ bekletilmiş olmamızı güvencesizlik malzemesi yaparak ve 2981 / 775 / 4706 sayılı kanunlardan doğan haklarımızı kullanılamaz hale getirerek,
 • Diğer gerekçelerin yetmediği noktada acele kamulaştırma kararları alarak,
 • Yaşadığımız yerleri çıplak arsa gibi görerek planlama pratiğini ‘tasfiye ve hukuken güvencesizlik planları’ haline getirerek,
 • Adaletli dönüşüm için organize olan ve haklarını savunanları engelleyerek,

baskı görmekte olduğumuzun ve daha bir çok adaletsiz uygulamayla karşılaştığımızın altını çizdik.

Bugüne kadar yapılmış olan riskli alan ilanlarını da dikkate aldığımızda, 6306 sayılı Kanunun keyfiyete tabi uygulamalarının bizlerin hayatında yarattığı sonuçların açık olduğunu belirttikten sonra 14 Nisan 2016 tarihinde çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanunda değişiklik yapan düzenlemelerin “üzerinde yeniden düşünülerek değiştirilmesi” yönündeki önerilerimizi Mahalleler Birliği olarak ilettik.

Şayet, AKP tarafından değişiklik yapılması kabul edilmez ise, diğer muhalefet partilerince ilgili düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi’nde İPTALİ için süresi içinde başvuru yapılmasını talep ettik.

6704 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ve önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 • MADDE 21- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 7. fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla bu Kanun hükümlerine tabi olur.

ÖNERİMİZ ‘Yapısı riskli olmayan ve yapının güçlendirilmesi tercihinde bulunmayan vatandaşın rıza göstermesi halinde ibaresi eklenmelidir.

 • MADDE 22- 6306 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 1. fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi halinde TOKİ veya İdare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilir. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması bir yıl daha uzatılabilir.

ÖNERİMİZ: Rezerv yapı alanlarında imar ve yapılaşma işlemlerinin durdurulmaması ve riskli alanlarda vatandaşın 3194 sayılı Kanuna göre yapısını kendi tercihleriyle yeniden inşa etme hakkının ortadan kaldırılmaması gerektiği yönündedir.

 • MADDE 23- 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2. fıkrasının 4. cümlesine “yürütülmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler” ibaresi eklenmiştir.

(1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde muvafakat aranmaz. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, terk, ihdas ve tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır. Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir.

ÖNERİMİZ : Paydaşların üçte iki çoğunluk kararı, alanda uygulanacak proje ve sözleşmelere bağlı olarak, hukuken geçerli bir sözleşme olanağının var olması şartına bağlanmalıdır…

MADDE 25- 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1- (1) a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar,

ÖNERİMİZ : Kanunda tanımlanabilir somut ölçülere yer verilmelidir.

 1. b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Riskli Alan olarak kararlaştırılabilir. Riskli alan sınırı uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.

ÖNERİMİZ : Maddede geçen imar mevzuatına aykırı ya da ruhsatsız yapı, %65 gibi toptancı bir genelleme yerine 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri içerisinde yer alan bilimsel tetkikler esas alınmalıdır. Riskin ve riskliliğin gerek yapı ölçeğinde gerekse alan ölçeğinde nasıl tespit edileceği 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Böylesi bir madde ile ilgili hükümler manasız hale gelmektedir. Ayrıca Yüksek Mahkeme Danıştay kararlarında oluşan içtihatlar da yok sayılmaktadır.

Ayrıca, 1999 ve sonrasındaki depremler, ruhsatlılığın temel ölçü olmayacağını ortaya koymuştur. Bugüne kadar kararlaştırılan ‘Riskli alan‘ kararlarına baktığımızda, o ilin deprem haritalarının esas alınmadığı ortaya çıkmıştır. Açıktır ki, bu hüküm ‘hukuki güvence sorunu’ nedeniyle onlarca yıldır kamu idarelerince ve siyasetçiler tarafından suistimal edilmiş mahalleleri hedef almaktadır. Halen 2981 sayılı kanun, 775 sayılı kanun, 4706 sayılı kanun ve 2b yasasından dolayı mülkiyet meselesi çözüm bekleyen vatandaşların, fiilen bu haklarını kullanılmaz hale getirecektir. Şayet, ruhsatsızlık ölçü olarak alınacaksa, o vakit bütün ruhsatsız yapılar riskli ilan edilmelidir.

(2) a) Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilir. Uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına karşı dava açılamaz.

ÖNERİMİZ : Bu madde, İdari Yargılama Usulü Kanununu ve bugüne kadar Yüksek Mahkeme Danıştay kararlarında oluşan öğrenme tarihine dair içtihatları yok saymaktadır. Hayatın olağan akışı içerisinde, vatandaşın Resmi Gazete takipçiliği yapması mümkün değildir. Aynı zamanda, bu tür kararlar şimdiye kadar yaşanan örneklerde görüldüğü gibi hızlı ve habersiz alınmaktadır.

Bu hükmün geçerli olabilmesi için, idarenin teklifi hazırlarken ve teklif karar haline geldikten sonra bütün süreçleri bölge halkına etkin biçimde duyurma ve yazılı olarak bildirme yükümlülüğünü içermesi gerekir.

 1. b) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen hallere dayanan işlerden sayılır.

ÖNERİMİZ : Atıfta bulunulan kanun maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumu somut tanım olarak korunmalıdır. Aksi durumda, kentsel dönüşüm süreçlerinde ‘ivediliğin’ hiç bir hukuksal denetim süreci ve süzgecinden geçmemesi sonucunu doğuracaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME :

1- Heyetimiz bütün görüşmeleri gerçekleştirmiş, gidiş nedenlerimizi tatminkar biçimde anlatabilmiştir. Öncelikle Ankara heyetimizde yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

2- Görüştüğümüz 4 siyasi partinin Grup Başkanvekillerine ve gösterdikleri görüşme nezaketine, çeşitli eksikliklere rağmen, teşekkür ediyoruz.

3- 14 Haziran 2016’daki TBMM oturumunda sorunlarımızı ve görüşlerimizi kürsüden dile getiren, önerge veren Milletvekillerine teşekkür ediyoruz.

4- TBMM’ne giriş sürecimizden itibaren bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilleri ve danışmanlarına teşekkür ediyoruz.

5- Şayet hükümet partisi dava açma süresi dolmadan değişiklik yapmayı kabul etmezse, Anayasa Mahkemesi’nde İPTAL davası açılması için girişimde bulunacağını ve/veya yapılacak girişimlere destek vereceğini ifade eden CHP, MHP ve HDP yetkililerine teşekkür ediyoruz.

6-  AKP yetkililerinden de görüşlerimizi dikkate alan yaklaşımı bekliyoruz.

İSTANBUL: Gaziosmanpaşa İlçesi / Mevlana, Sarıgöl, Pazariçi, Karayolları, Yıldıztabya Mahalleleri; Şişli İlçesi / Mahmutşevketpaşa Mahallesi, Eyüp İlçesi / Karadolap Mahallesi,  Sarıyer İlçesi / Pınar, Ferahevler, Reşitpaşa, Çayırbaşı, Rumelihisarı, Kocataş, PTT Evleri, Emirgan, Kazımkarabekirpaşa, Derbent Mahalleleri, Sultangazi İlçesi / Cumhuriyet, Habibler Mahalleleri, Bağcılar İlçesi / Merkez Tıpkent ve Demirkapı-Albayraklar Siteleri,  Küçükçekmece İlçesi / Cumhuriyet (Azmi Bloklar), Yarımburgaz Mahallesi, Beyoğlu İlçesi / Okmeydanı (Fethipaşa, Keçeci Piri, Piyalepaşa, Kaptanpaşa), Hacıhüsrev Mahalleleri,  Pendik İlçesi / Ertuğrulgazi, Harmandere, Batı, Kavakpınar, Sülüntepe Mahalleleri, Beykoz İlçesi / Yenimahalle ve Çiğdem mahalleleri, Üsküdar İlçesi / Çengelköy Yukarı Setti Sokak Mevki, Kadıköy İlçesi / Fikirtepe Mahallesi

İZMİR : Karabağlar  İlçesi / Özgür, Devrim, Uzundere, Limontepe, Salih Omurtak, Ali Fuat Erdem, Bahriye Üçok, Yüzbaşı Şerafettin, Cennetçeşme, Gazi, Umut, Yurtoğlu Mahalleleri, Kemalpaşa İlçesi / Atatürk, Soğukpınar Mahalleleri

KOCAELİ : Çayırova İlçesi / İnönü, Emek Mahalleleri 

MAHALLELER BİRLİĞİ

mahallelerbirligi.org

mahallelerbirligi@gmail.com

facebook.com/mahalleler1ligi

twitter.com/mahalleler1ligi

 

Haklarının takibi için #mahallelermecliste

Mahalleler Birliği çatısı altında birlikte mücadele eden İstanbul, İzmir ve Kocaeli’den 53 mahallenin temsilcileri, 6306 sayılı Afet Kanunu’nda  yapılan yeni düzenlemelere dair görüş ve önerilerini TBMM’de bulunan siyasi partilere iletmek üzere Ankara’ya gidiyor. 

mb1

Temsilciler heyeti 12 Haziran 2016, Pazar günü saat: 13.00’te Mecidiyeköy Cevahir AVM önünden komşularının katılımıyla gerçekleştirecek basın açıklamasının ardından yolcu edilecek.

Mahalleler “Biz buradayız” diyor

Haftaiçinde TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlıklarını da ziyaret eden temsilciler heyetinin ileteceği talepler şu şekilde:

1- 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm uygulaması yapılan yerlerdeki yerleşimciler, sermaye çevrelerinin keyfiyetine terk edilmemelidir. Kamu idarecileri, halktan ve haktan yana tutum almalıdır.

2- Riskli alan ve rezerv alan kararlarının dayanakları gerçekçi olmalı ve bu kararlar yerleşimcilerle paylaşılarak görüş ve rızalarına başvurularak alınmalıdır. Kanunun gücüne dayanarak, bir güçsüzleştirme aracına dönüştürülmemelidir.

3- 775- 2981- 4706 sayılı kanunlardan doğan haklarımız garanti altına alınmadan yerleşim alanlarımıza ilişkin bizleri yok sayan kararlar alınmamalıdır.

4- Getirilen yeni düzenlemedeki % 65 ruhsatsız yapı şartına dayalı “riskli alan” kararı alma hükmü değiştirilmelidir.

5- Nasıl tanımlanacağı ve uygulanacağı belli olmayan “kamu güvenliği” tanımına açıklık kazandırılmalıdır.

6- 6306 sayılı kanuna dayalı alınan kararlara karşı dava açma sürelerinde, halkı her gün Resmi Gazete okumaya mecbur kılan, haklarımızı aramayı zorlaştıran hüküm değiştirilmelidir.

7- Riskli alan ilan edilen yerlerdeki riskli olmayan veya güçlendirmeyi tercih eden yapı sahiplerinin rızası olmadıkça, proje bütünlüğü gerekçesiyle kamulaştırma yoluna gidilmemelidir.

8- Acele kamulaştırma kararlarından vazgeçilmelidir.

Gelişmeler #mahallelermecliste hashtag’inden takip edilebilecek.

mb2

Hakkını arayan kazanıyor: Karayolları, Mevlana, Yıldıztabya ve Pazariçi mahallelerinde “riskli alan” kararları iptal edildi

Mahalleler Birliği’ni kurucuları arasında yer alan İstanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları, Mevlana ve Pazariçi mahallelerinin dernekleri öncülüğünde verdikleri hukuki mücadelede önemli gelişme yaşandı: Danıştay dört mahalle için de “riskli alan” ilanına “iptal” kararı verdi. 

Chmy_OWWUAAFwN3

Ne olmuştu? 

Gaziomanpaşa ilçesinde “riskli alan” edilen 13 mahalle içinde yer alan Karayolları, Pazariçi, Yıldıztabya ve Mevlana mahalleleri, mahalle derneklerinin öncülüğünde, Gaziosmanpaşa’da kendileriyle benzer sorunları yaşayan ve riskli alan edilen Sarıgöl ve Yenidoğan mahalleleriyle birlikte hareket ederek kararı mahkemeye taşımışlardı.  Mahalleler, riskli alan kararının hemen ardından kendilerini ve yaşamlarını yok sayarak hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi için de birlikte yargı yoluna başvurdular.

Danıştay 14 Daire’de görülen riskli alan davasında karar iptal edildi.

Bu sevinçli haberi kutluyor, darısı riskli alan davaları devam eden diğer mahallelerimizin başına diyoruz.

 

Gaziosmanpaşa mahalleleri “Acele Kamulaştırma” kararına itiraz ediyor!

WhatsApp-Image-20160504 (3)

Binlerce Gaziosmanpaşalı “acele kamulaştırma” kararına itiraz ediyor.

Karar ellerine ulaştıktan sonra mahallelerinde binlerce kişiyle toplantı yapan Yıldıztabya, Sarıgöl, Pazariçi, Karayolları ve Mevlana mahallesi sakinleri, kararın iptali için dava açmaya karar verdi.

WhatsApp-Image-20160504 (4)
 

Mahalleler Birliği olarak bu hukuksuz karar karşısında tutum alan Gaziosmanpaşalı komşularımızın yanında olacağız.

4 Mayıs 2015’te dava sürecini başlatmak için Gaziosmanpaşa Meydanı’nda buluşacak olan mahalle sakinlerinin basın daveti ise şu şekilde:

5

Gaziosmanpaşa Mahalleler Birliği olarak basın emekçisi dostlarımıza duyuruyoruz:

10 Nisan 2016 tarihinde, Gaziosmanpaşa ilçemize dair 6306 sayılı Kanun hükümlerini ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerini ve daha önce Danıştay tarafından verilmiş kararları hiçe sayarak ACELE KAMULAŞTIRMA kararı alınmıştır.

Gaziosmanpaşa sakinleri olarak, bugüne kadar görüşümüze ve rızamıza başvurulmadan alınan her tür karara karşı itiraz da ettik, dava da açtık. Açılmış davaları da kazandık.

Şimdi oldu bittiye getirilerek, acele kamulaştırma tehtidiyle belgesiz bilgisiz dayatılan “rantsal dönüşüme” razı gelmemiz beklenmektedir.

RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ!
İZİN DE VERMEYECEĞİZ!

4 Mayıs Çarşamba günü, saat 12:00’de Gaziosmanpaşa Meydanı’nda buluşup belgelerimizi avukatlarımıza teslim ederek dava sürecini başlatacağız.

Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Gaziosmanpaşa Mahalleler Birliği;
Pazariçi, Sarıgöl, Yıldıztabya, Mevlana, Karayolları Mahalleleri

İletişim Bilgileri:

Mevlana Mahallesi Derneği: 05332589544
Yıldıztabya Mahallesi Derneği: 05379609841
Pazariçi Mahallesi Derneği: 05324634041
Karayolları Mahallesi Derneği: 05332562429
Sarıgöl Mahallesi Derneği: 05324961741

mahallelerbirligi@gmail.com
facebook.com/mahallelerbirligi
twitter.com/mahalleler1ligi

Sarıyer Mahalleler Birliği 1000 kişiyle mecliste!

Yerleşimlerinin “hukuki güvenceye” kavuşması için uzun yıllardır mücadele eden Sarıyer Mahalleler Birliği’nin kararlılığı ve sebatkar takibi bir kez daha sonuç verdi: Islah imar planının yapılması ve arazilerin mahalleliye devri sürecinin başlamasını sağlayacak önerge, yüzlerce mahallelinin katılımıyla 5 Şubat 2016 tarihli Sarıyer Belediyesi Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

sarıyer

Sarıyer Mahalleler Birliği yoğun bir haftayı geride bıraktı.  Uzun yıllardır yaşam alanlarının hukuki güvenceye kavuşturulması için mücadele eden Sarıyer mahalleleri, 2981 sayılı kanun hükümleri dairesinde haklarını kazanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mahallelerin 2981 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yerleşimlerinin “hukuki güvence”ye kavuşması için Sarıyer Belediye Meclisi’nde bir önergenin verilmesi talebi 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle başarıya ulaşmıştı.

sarıyer 2

2000 yerleşimci meclis toplantısındaydı

Yerleşimcilerin nitelikli katılımı ile üniversitelerden akademisyenlerin ve meslek insanlarının desteklediği bir programla 2981 sayılı kanunda belirtilen “ıslah imar planı”nın hazırlanabilmesi için gerekli önerge de 1 Şubat 2016 Pazartesi günü Sarıyer Belediye Meclisi’ne geldi.

Bu önergeyi sahiplenmek ve desteklemek için çalışmalar yapan Sarıyer Mahalleler Birliği, hazırladıkları bilgilendirici davet broşürlerini kapı kapı dolaşarak komşularına dağıttı, ilçe sakinlerine açık olan Belediye Meclisi’ne çağırdı. 1 Şubat Pazartesi sabahı saat 10:00 itibariyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 2000’i aşkın mahalleli toplandı. Saat 13:00’de tamamlanan toplantıdan çıkan karar mahallelerinin yüzünü güldürdü: Önerge oy birliğiyle onaylandı, imar ve hukuk komisyonuna, oradan da yürütmeye devredildi.

imar komisyonu top

İmar ve Hukuk Komisyonu Toplantısı, her mahalleden bir temsilcinin katılımıyla 4 Şubat 2016 Perşembe günü gerçekleşti. Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda, Belediye Meclisi 5 Şubat 2016 Cuma günü gerçekleşti. Cuma sabahı yaklaşık 1000 Sarıyerli yeniden Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde biraraya geldi. Coşkulu kalabalığın Meclis’e can kattığı toplantıda önerge oybirliğiyle yürürlüğe girdi.

sarıyer son

Yeni bir süreç başlıyor

Bu engelin de kalkmasıyla birlikte, Sarıyer Mahalleler Birliği’nin mücadelesi yeni bir boyut kazandı.Yeni süreçte Sarıyer Mahalleler Birliği, haritalar ve mevzuatlar üzerinden edindiği bilgiler, yıllardır birliktelikle kurulan yaklaşımları gerçekleştirme mücadelesi verecek.

Ne olmuştu?

Yaşam alanlarını hukuki güvenceye kavuşturma amacı etrafında birleşen Sarıyer mahalleleri, hak arama mücadelelerini yürütmeye elverişli tüzüğe sahip, demokratik ve kapsayıcı mahalle derneklerini bir çatı altında birleştirerek 2003 yılında Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu’nu kurdu.

Yaşam alanlarına dair bütün sorunları çözüme kavuşturmak, haklarını öğrenmek ve takip etmek için birlikte çalışmalar yürütmeye başladılar. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde, yerleşim alanlarını ilgilendiren taleplerinin bulunduğu seçim taahhütnamesini hazırlayıp belediye başkan adaylarının imzasına sunarak, “İmzalamayana oy yok,” dediler.

2011’de “Burada Yaşayan Var!” başlıklı ilk etkinliklerinde önce kendi varlıklarını, 2012’de “Çözüm Bizde!” başlıklı ikinci etkinliklerinde, yerleşim alanlarına dair alınan kararlarda kendilerinin taleplerinin dikkate alınmasını istediklerini, 2013’te arazilerin üzerinde yaşayanlara devri başta olmak üzere kendilerini ve mahallelerini ilgilendiren tüm talep ve ilkelerini, “İşte Çözüm!” adını verdikleri geniş katılımlı bir etkinlikte idarecilere ve kamuoyuna sundular.

2014 yerel seçimleri öncesinde çıkardıkları matbuat Mahalleden ile kendi tutumlarını ortaya koyup adaylara seslerini duyurdular. Yerleşimlerine dair sorunlarını bu matbuatta yazdılar, aynı zamanda kendilerini kapsayan yasal hükümleri ve uygulama örneklerini bu mecrada komşularıyla paylaştılar. Yine bu yerel seçimlerde hazırladıkları taahhütnameyle 2981 sayılı kanun kapsamında, kendilerinin etkin katılımıyla yerleşimlerinin üzerinde yaşayanlara devredilmesinin önünü açacak çalışmaların yapılmasını talep ettiler.

Sarıyer mahalleleri, İstanbul’da benzer baskı ve tehdit altında olan diğer mahallelerle Mahaller Birliği çatısı altında birlikte mücadele ediyorlar.

Mahalleler Birliği yerleşim alanlarının “hukuki güvence”ye kavuşmasında önemli bir araç olan 2981 sayılı kanunun 6306 sayılı Afet Yasası kapsamında Mayıs 2015’te kaldırılmasını , tüm siyasi partiler ile görüşerek TBMM’ye taşıdıkları kanun değişikliği teklifi neticesinde 3 seneliğine öteletmeyi başardı.

 

Gaziosmanpaşa mahallelerinin itirazı var!

Gaziosmanpaşa’da “riskli alan” ilan edilen mahalleleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 3. kez askıya çıktı. Karayolları, Sarıgöl, Yıldıztabya, Pazariçi ve Mevlana mahalleleri plana toplu olarak itiraz ediyor!

İtirazı yarın (16 Aralık Çarşamba) yapacak olan mahalleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirecekler: 

DAVETİMİZDİR

Basına ve Kamuoyuna

Danıştay nezdinde açtığımız “riskli alan” davalarında yürütmeyi durdurma kararları çıkmasına rağmen açıklanan planları iyi niyetli bulmuyoruz!

Gaziosmanpaşa’da “riskli alan” ilan edilen mahalleleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 3. kez askıya çıktı. Bizler Karayolları, Sarıgöl, Yıldıztabya, Pazariçi ve Mevlana mahalleleri olarak bu plana toplu itiraz ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yapacağımız basın açıklamasına ilgi ve alakanızı eksik etmemenizi diliyoruz.

Artık yeter!
Söz mahallelide!
Mahalleme, evime, komşuma DOKUNMA!

Yer: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 
Adres: Barbaros Bulvarı NO: 137 Balmumcu Beşiktaş / İSTANBUL
Tarih: 16.12.2015 Çarşamba
Saat:10.00

İletişim: 
Cemile Bozkur  0546 738 54 25
Füsun Göven    0542 406 54 11
Zafer Mertel      0532 463 40 41 
Selami Baran    0533 256 24 29

Cumhuriyet ve Yıldıztabya mahallelerinde “riskli alan” kararlarına yürütmeyi durdurma!

Mahalleler Birliği’ni kurucuları arasında yer alan Sultangazi ilçesi Cumhuriyet ile Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya mahallelerinin dernekleri öncülüğünde verdikleri hukuki mücadelede önemli gelişme yaşandı: Danıştay iki mahalle için de “riskli alan” ilanına “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. 

Cumhuriyet mahallesinde ne olmuştu?

Sultangazi Cumhuriyet mahallesi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında “riskli alan” ilan edilmişti. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2003 yılında hazırlanan raporda zemini sağlam olarak belirtilen Cumhuriyet mahallesi sakinleri, mahalle derneğinin öncülüğünde “riskli alan” kararını mahkemeye taşımıştı. Danıştay 14 Daire’de görülen davada karar “yürütmenin durdurulması” yönünde verildi.

Yıldıztabya mahallesinde ne olmuştu? 

Gaziomanpaşa Yıldıztabya mahallesi de Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen yerleşimlerdendi. “Riskli alan” adı altında mahallelerinin ranta açılmak istendiğini belirten mahalle sakinleri mahalle derneğinin öncülüğünde, Gaziosmanpaşa’da kendileriyle benzer sorunları yaşayan ve riskli alan edilen Sarıgöl, Yenidoğan, Pazariçi, Karayolları ve Mevlana mahalleleriyle birlikte hareket ederek kararı mahkemeye taşımışlardı.  Danıştay 14 Daire’de görülen davada karar “yürütmenin durdurulması” yönünde verildi.

Bu sevinçli haberi kutluyor, darısı riskli alan davaları devam eden diğer mahallelerimizin başına diyoruz.

 

Hacıhüsrev sakinleri, Polat Holding önünde “rantsal dönüşüme hayır” dedi!

Beyoğlu ilçesi Hacıhüsrev (İstiklal) mahallesi sakinleri, yaşam alanlarında gerçekleştirilmeye çalışılan kentsel dönüşüm projesine “dur” demek için Polat Holding önündeydi. Rant amacıyla riskli alan ilan edilen ve 7 ayda 3 defa imar planı tadilatı yapılan yerleşim alanlarına sahip çıktıklarını belirten mahalleliler, “Biz buradayız” dediler. 

hc3

Okunan basın açıklaması şu şekilde:

Bugün buradayız;

Yıllardır yaşadığımız Beyoğlu/ İstiklal (Hacıhüsrev) mahallesinde yaşayanlar olarak..

Evlerimize, komşularımıza, mahallemize, hayatımıza, haklarımıza sahip çıktığımız için!..

Bugün buradayız;

Ancak tatil gününde, haklarımızı arayabilecek zamanı bulabildiğimiz için!..

Bugün buradayız;

29 Ekim gibi anlamlı bir tarihin yıl dönümünde, bizlere de hukuk ve cumhuriyet dediğimiz için!..

hacıhüsrev1

Bugün buradayız;

Boş araziyi ‘riskli alan’ ettirip, sonra da 6306 sayılı kanun sopasıyla haklarımız elimizden alınmaya çalışıldığı için!..

Bugün buradayız;

Rant amaçlı projeler için 7 ayda 3 defa imar planı değişikliği yapıldığı için!..

Bugün buradayız,

Para kazanma hırsıyla, yerleşimlerimizin ve hayatlarımızın yok sayılmasına/berhava edilmesine rızamızın olmadığını göstermek için!..

Bugün buradayız;

Polat Holding’in gazetelere yansıyan örnek dönüşüm projesinin, örnek tasfiye anlamına geldiğini haykırmak için!..

Bugün buradayız;

Polat Holding’in de, kamu kurumlarının da bu adaletsizliğe dur demesi için,

Bugüne kadar, mahalleliyi tek tek ‘ avlamaya’ çalışan zihniyete dur demek için,

Para sahibi olmanın her tür haksız- hukuksuz ve zalim uygulama yapma hakkı vermediğini duyurmak için,

MAHALLEMİZE/ EVİMİZE / HAYATIMIZA DOKUNMA!…

RANTSAL DÖNÜŞÜME HAYIR!..

Çağrımıza ve derdimize kulak veren herkese teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.

hc4

İrtibat tel : Semra LOM : 0532  293 18 09 / Erol DOKUMACI : 0533 761 91 57

                    Metin MIDIK : 0536 340 88 13 / Cemal BAKCA: 0535 899 78 76

İstiklal mahallesi, Hacıhüsrev semti sakinleri yerleşim alanlarına sahip çıkıyor!

BASIN KURULUŞLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

DAVETİMİZDİR!…

Evlerimize, Komşularımıza, Mahallemize, Hayatımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!..

Onlarca yıldır yaşadığımız mahallemizden ve yerleşimlerimizden Polat Holding’in rant amaçlı projesi için tasfiye edilmek istenmekteyiz. 

Bugüne kadar, mahalleliyi tek tek ‘avlamaya’ çalışan zihniyete dur demek için,

Para sahibi olmanın her tür haksız- hukuksuz ve zalim uygulama yapma hakkı vermediğini duyurmak için,

29 Ekim 2015 – Perşembe günü Saat: 13.00’te, Polat Holding binası önündeyiz.

Çağrımıza ve derdimize kulak vermenizi diliyoruz.

Saygılarımızla

YER: Polat Holding binası önü, Büyükdere Cad. No:87 / Mecidiyeköy

İrtibat tel : Semra LOM : 0532  293 18 09 / Erol DOKUMACI : 0533 761 91 57

                   Metin MIDIK : 0536 340 88 13 / Cemal BAKCA : 0535 899 78 76

 

www.istiklalmahallesidernegi.com

www.mahallelerbirligi.org

facebook: mahalleler1ligi

twitter: @mahalleler1ligi