2012’de çıkarılan 6306 sayılı kanunun 23. ve 24. maddelerinin öngördüğü “2981 sayılı kanunun Mayıs 2015’te yürürlükten kaldırılması” hükmünü 3 yıl erteletmeyi başardık.

Yıllardır binbir emekle kurduğumuz yerleşim alanlarımızdaki sorunlara birlikte çözüm üretmek amacıyla Adalet Arayan Mahalleler olarak biraraya geldik. Birbirimizi dinledik, birbirimizden öğrendik. Toplu halde mücadele etmenin gücüne inandık.

1984 yılında çıkarılan, yerleşim alanlarımızın hukuki güvenceye kavuşturulması vazifesini kamu idarelerine veren ve lehimize hükümler içeren 2981 sayılı kanunun 6306 sayılı “Afet ve Kentsel Dönüşüm” yasasının 23.maddesi kapsamında Mayıs 2015 tarihinde kaldırılması söz konusuydu.

Halihazırda Afet Yasası’nın “rantçı çevreleri” gözeten uygulama süreçlerinde mağdur olan bizler, açıkça hak sahipliğimizin en önemli yasal dayanaklarından olan 2981 sayılı kanunun sessiz sedasız yürürlükten kaldırılmasına itiraz ettik.

Kanunda, hukuki güvence sorunumuzun çözümü için yol haritası ve sorumluları açıkça belirtilmiş iken sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin hatalarının sonucunda kazanılmış haklarımızın elimizden alınamayacağını haykırdık.

Hep birlikte “Biz buradayız” dedik!

pankart1

Sarıyer’den, Gaziosmanpaşa’dan, Üsküdar’dan, Kadıköy’den Sultangazi’den, Bağcılar’dan, Okmeydanı’ndan mahalleler olarak sesimize ses kattık. Yetmedi, İzmir’den bizlerle ortak sorunları yaşayan komşularımız sesimiz oldu, sesimiz çoğaldı.

2981 sayılı yasadan kaynaklanan kazanılmış haklarımızın peşine düşmek için ‘”kanunda değişiklik yapılması” teklifimizi hazırladık ve binlerce komşumuzla 8 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz açık hava toplantısıyla Meclis’e giden heyetimizi uğurladık.

TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştük, meramımızı anlattık. “Biz buradayız” dedik, taleplerimizin arkasında ve takipçisi olduğumuzu belirttik.

Birlikteliğimizden doğan güç ve kararlılığımız sonuç verdi ve başardık! 15 Nisan 2015 tarihli, 29327 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 6639 numaralı kanunun 38. maddesi ile 2981 sayılı kanunun kaldırılması 3 yıl ötelendi.

Ancak bitmedi!

Yerleşimlerimizin hukuki güvenceye kavuşturulması için idareye görev tanımlanan 2981 sayılı kanunun yürürlükte olması tek başına hiçbir sorunumuzu çözmemektedir.

Mahalleler Birliği olarak;

  • Bu kanundan doğan haklarımızın bundan sonra da takipçisi olacağımızı
  • Yerleşimlerimizin hukuki güvenceye kavuşturulması için idarenin kanunun verdiği görevleri yerine getirmesi için çalışacağımızı
  • Yerleşim alanlarımıza dair her sorunun çözümü için yine birlikte davranacağımızı

kamuoyuyla paylaşırız. Birbirimize yeniden umut olduğumuz bu süreçte bizlerin sesini duyan, sesimize ses katan ve aklı, vicdanı bizlerden taraf olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz!